Spoštovani učenci in starši!

S ponedeljkom, 25.5.2020, se bodo naša šolska vrata ponovno odprla za naslednjo skupino učencev – naše devetošolce. Vem in verjamem, da je bilo to dvomesečno čakanje doma kar naporno, še posebej, ker iz dneva v dan nismo vedeli, kakšne poti bo epidemija COVID 19 ubrala. No, zdaj smo pred tem, da bomo spet skupaj in bomo lahko načrtovali zaključek šolskega leta in zaključek šolanja na OŠ Ob Rinži. Me prav zanima, kakšna presenečenja ste nam v tem času pripravili.

Zavedati se moramo, da na šoli po všolanju učencev prve triade že deluje določen red, ki se ga bomo morali vsi držati tudi naprej, ne glede na to, da nas bo od ponedeljka dalje več.

Za devetošolce smo rezervirali 3 učilnice, saj smo v skladu s priporočili oblikovali tri skupine ter za vsako skupino posebej oblikovali nov urnik. Urnik bo vsak učenec prejel s strani razrednika preko e asistenta.

V šolo se boste odpravili z osebnim prevozom, peš, na kolesih ali z avtobusom. Pri prevozu z avtobusom je priporočeno, da učenci nosijo masko. Vsekakor pa morate paziti na promet in prometne predpise, saj je prometa iz dneva v dan več.

Šola je pred pričetkom ponovnega vstopa učencev 1.triade nazaj v šolske klopi pripravila Protokol ravnanj v OŠ Ob Rinži Kočevje v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19, ki si ga v celoti lahko ogledate na urejeni povezavi.

S tem obvestilom vam podajamo kratka navodila, ki so nujno potrebna. Z vsemi ostalimi pravili na šoli bodo učenci seznanjeni s strani razrednikov in učiteljev šole.

1.Matična šola je ves čas trajanja pouka zaklenjena. V šolo sprejemamo samo učence. Učenci morajo pri prihodu v šolo (šolsko dvorišče) upoštevati varno razdaljo vsaj 1,5 m. Pri vhodu jih bo pričakala dežurna ekipa zaposlenih. Na dvorišču so talne označbe, ki opominjajo na varno razdaljo 1,5 m.

2. Prihod v šolo – matična šola

Prihod v šolo se prične ob 7.15. Učenci vstopajo z masko na glavnem vhodu, si ob prihodu v šolo razkužijo roke ter po stopnicah odidejo v hodnik 3. triade. Za devetošolce smo rezervirali učilnice NAR2,T3-4 in T3-6. Nato uporabijo garderobne omarice, se preobujejo in si pred odhodom v učilnico še enkrat razkužijo roke. V učilnicah (v skupini) so učenci lahko brez mask, obvezno pa mora masko nositi učitelj, če se približa učencem na manj kot 1,5 m. Pouk poteka po urniku ves čas v isti skupini. Učitelja se izmenjata med odmorom tako, da je v učilnici ves čas prisotna odrasla oseba.

Odhajanje na WC je samo individualno. Ko se učenec vrne, gre lahko na WC naslednji. Pri odhajanju na WC nujno upoštevajte vsa pravila glede umivanja rok. V času pouka si morajo učenci večkrat umiti roke, razred pa se mora redno prezračevati (vsak odmor).

Po hodnikih šole morajo učenci nositi maske.

Tudi za devetošolce bomo organizirali malice in kosila. Pri pripravi šolske prehrane smo upoštevali vsa priporočila strokovnjakov. Malico pred razred prinese dežurni zaposleni delavec, ki po zaključku malice v kuhinjo odnese pladnje z ostanki hrane. Pripravili smo natančna navodila za učitelje in ostale zaposlene, ki bodo udeleženi pri deljenju obrokov. Z natančnimi navodili bodo vsi učenci seznanjeni s strani razrednikov in učiteljev.

3. Odhodi iz šole
Devetošolci po končanem pouku odidejo domov. Pri hoji po hodnikih potrebujejo masko. Vsi učenci, ki imajo kosilo v skladu z razporedom odidejo v šolsko jedilnico, si umijejo roke in upoštevajo pripravljena pravila vedenja pri prevzemu kosil. Po kosilu odidejo domov ali na šolski avtobus. Na postajališču za avtobuse striktno upoštevajo navodila varnostne razdalje ter upoštevajo navodila dežurnih učiteljev.

Verjamemo, da se bodo učenci v stavbi šole počutili dobro, kljub vsem naštetim varnostnim ukrepom. Ti zadnji trije tedni za devetošolce pomenijo bolj kot vse ostalo druženje z vrstniki, s katerimi so preživeli devet čudovitih šolskih let in nabrali veliko lepih spominov.

mag. Darja Delač Felda, ravnateljica

(Skupno 186 obiskov, današnjih obiskov 1)