V šolskem letu 2008/09 smo se vključili v triletni projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje I ter v šolskem letu 2011/12 nadaljevali s triletnim projektom II. S koledarskim letom 2014 smo se pridružili projektu Skupaj do znanja-Uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS (izvajalec CŠOD).

V ta namen na šoli dela romska pomočnica Lilica Majer. In sicer prvi teden dela na naši šoli dva dni (ponedeljek in torek), drugi teden pa tri dni (sreda, četrtek, petek). Svojo delovno obveznost dopolnjuje še na OŠ Ljubo Šercer.

Romska pomočnica nudi pomoč romskim učencem od 1. do 8. razreda. Vloga romske pomočnice je večplastna. Po eni strani predstavlja tisto osebo v šoli, na katero se otroci Romi lahko obrnejo za pomoč pri premagovanju različnih težav (jezikovna, socialna, čustvena), in v tem okviru sodeluje s strokovnimi delavci šole, po drugi strani pa je njena naloga pomoč staršem otrok Romov pri stikih s šolo in tako predstavlja vezni člen med šolo in romsko skupnostjo.

 

Njene delovne naloge:

– nudi učno pomoč, pomoč pri socializaciji romskih učencev v času pouka (v oddelku ali izven),

– nudi pomoč romskim učencem pri pisanju domačih nalog, učenju izven pouka,

– navaja romske učence na primerno osebno higieno,

– privzgaja starše k odgovornemu odnosu do izobraževanja (redno pošiljanje otrok v šolo),

– privzgaja romske starše k bolj zdravi prehrani (spodbujanje k odločitvi, da učenci kosilo jedo v šoli),

– opozarja romske starše k rednemu plačilu šolskih položnic,

– prebira romskim staršem pisne informacije (obvestila, vabila) iz šole,

– pomaga in sodeluje pri komunikaciji romskih staršev z delavci šole in obratno,

– skrbi za prisotnost romske kulture in jezika na nivoju šole,

– spremlja napredek romskih učencev,

– opravlja tudi druga dela na zahtevo vodstva šole.

 

(Skupno 471 obiskov, današnjih obiskov 1)