V okviru projekta Erasmus+ so našo OŠ Ob Rinži obiskale učiteljice in ravnateljica OŠ Skrad iz Hrvaške, in sicer je obisk potekal od 15.4. do 18.4. Na svoji šoli, na kateri imajo v 7 oddelkih 56 učencev, izvajajo projekt Erasmus+ z naslovom Začuti naravo. Iskali so OŠ v Sloveniji (v bližini meje s Hrvaško), ki izvaja pouk na prostem in ima tudi učilnico na prostem. Pozanimali so se po več šolah in se odločili za obisk naše šole, ki dela v pogojih, ki so jih želeli spoznati.

Glavni cilji njihovega obiska v okviru Erasmus projekta so bili:

  • spoznati, kako pri nas promoviramo ekološko ozaveščanje,
  • kako smo učitelji in učenci povezani z naravo,
  • kakšno je naše izkustveno učenje v naravi in kako poteka to učenje,
  • primerjati vključevanje v različne mednarodne projekte,
  • spoznati, kako pri nas razvijamo inovativne načine poučevanja.

Učiteljice so želele videti naš način poučevanja preko hospitacij (senčenja), naš način poučevanja v naravi, organizacijo in izvedbo pouka v naravi glede na zastavljene cilje.

Še posebej so bile navdušene nad izvajanjem vseh naravoslovnih predmetov na predmetni stopnji in tudi razredni stopnji. V ponedeljek so prisostvovale pouku gospodinjstva v 6.a razredu, ko so učenci pripravili rafaelo kocke. Ogledale so si tudi pouk kemije v 8.b razredu. Učna ura je bila izvedena v sodelovanju učiteljice in učenk, ki so v okviru projektnega dela raziskale alkalijske kovine.

V torek so si ogledale celoten naravoslovni dan za 8. razred na temo Čutila. Učenci so samostojno izdelovali model očesa, ušesa, nosne votline, jezika in kože iz naravnih in recikliranih materialov. Secirali so oko, samostojno delali vaje s čutili in imeli zobozdravstveno vzgojo (sodelovanje z Žano Petrovič iz ZD Kočevje). Ta dan so si gostje ogledale tudi predstavitev Gibalnega gledališča iz 1. triade.

V sredo so imele zjutraj predstavitev EKO šole, sledil je obisk čebelarskega mentorja Jožeta Puglja pri pouku naravoslovja v 6.a razredu. Spoznavali so vrste medu, načine za določanje vrst, izvedli degustacije različnih vrst medu in ponovili značilnosti čebele kranjske sivke. Kasneje so z učenci čebelarskega krožka obiskale regijski učni čebelnjak, kjer jih je sprejel predsednik Čebelarskega društva Kočevje Jure Majerle. Predstavil je zgodovino čebelarjenja na Kočevskem, čebelarsko opremo, čebelje pridelke, predstavil je značilnosti AŽ in nakladnih panjev, degustirali so svež cvetni prah in med. Sledila je blok ura naravoslovja v 6.b razredu. Blok ura je bila izvedena kot delavnice v okviru projekta Vitalne gozdnate regije (Gozdna pedagogika) s pomočjo zunanje sodelavke iz Zavoda za gozdove Katje Konečnik. Učenci so v gozdu spoznavali različne vrste lesnatih rastlin in nabirali gozdna zelišča: čemaž in navadno smrdljivko. V šoli so kasneje iz čemaža in skute naredili namaz, gozdno smrdljivko pa so uporabili v krompirjevi solati. Po kosilu so prisluhnile pouku zgodovine v 7.c s temo Življenje plemičev in kmetov. Kasneje ta dan sta jima učiteljici predstavili še projekt STORYLINE, učiteljica Katja Ilc Virant pa je predstavila tudi podjetniški krožek (dejavnosti Popri in Rinža TV).

V četrtek so si gostje ogledale nekaj dejavnosti na razredni stopnji: predstavitev mini gledališča kamišibaja v 2. razredu, obravnavo umetnostnega besedila v 5. razredu, utrjevanje poštevanke kot učenje na prostem v 3. razredu ( v okviru GLOBE aktivnosti), na koncu pa so prisostvovale še pouku kemije v 9. razredu na temo Organske kisikove spojine.

Svojo šolo OŠ Skrad, njihov način poučevanje in vtise iz obiska naše šole OŠ Ob Rinži so gostje predstavile učiteljem na tem zadnjem dnevu obiska. Na njihovi šoli ni gibalnih odmorov, učenci nimajo organiziranega kosila, le malico. So pa tudi v projektu Zdrava prehrana. Kot celotna Hrvaška imajo tudi oni še vedno osemletno osnovno šolo. Njihova šola je iz dveh stavb, v stari stavbi imajo tudi vrtec. Imajo prostor za telovadnico in veliko avlo. Okrog šole imajo park, kjer nameravajo narediti učilnico na prostem.

Vse kar so naše gostje iz Hrvaške videle, jim je bilo zelo zanimivo, poudarile so, da smo vložili veliko truda, vse je bilo dobro organizirano, dobile so nove ideje za nove načine poučevanja. Všeč jim je bila sproščenost učencev na naši šoli, lep okoliš, gostoljubnost, tudi jezik so razumele.

Utrinki

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)