1. 9. – 29. 9. 2023

  ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 

Šolska kuhinja učencem nudi štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Vsi obroki so sveže pripravljeni in v skladu z normativi in smernicami zdravega prehranjevanja.

Če ima učenec predpisano dietno prehrano, mora vodji šolske prehrane predložiti zdravniško potrdilo s predpisano dieto. Potrdila, ki niso trajna, je potrebno po preteku veljavnosti obnavljati.

Izvajanje šolske prehrane ureja PRAVILNIK ŠOLSKE PREHRANE.

Čas razdelitve posameznih obrokov:
• Zajtrk: do 6.45 do 7.15
• Malica za učence od 1. do 9. razreda: od 9.05 do 9.25
• Kosilo na matični šoli: od 12.00 do 13.30
• Popoldanska malica: v času popoldanskega varstva

Organizator šolske prehrane je Laura Javoršek (telefonska številka: 01 893 92 59).

Pravila vedenja v šolski v jedilnici:

–  učenci v jedilnico vstopajo v copatih,

–  šolske torbe odložijo in lepo zložijo v avli, na rumeni podlagi,

–  v tišini in v miru počakajo pred vrati v jedilnico ter vstopajo v manjših skupinah, tako da pred razdelilnim pultom stoji približno deset učencev,

–  pred odhodom na kosilo, naj si učenci umijejo roke,

–  pri kosilu poskrbijo za kulturno prehranjevanje,

–  ko učenci pojedo kosilo, sami ustrezno ločijo ostanke hrane, papirnate serviete, pribor, krožnike in pladenj,

–  pomoč v kuhinji izvajajo učenci 7. in 8. razredov ter učenci podaljšanega bivanja, ki izrazijo to željo.

 

Popoldansko malico učenci podaljšanega bivanja odnesejo v učilnice. Tam jo pod vodstvom učitelja podaljšanega bivanja razdelijo in pojedo. Poskrbijo tudi za prazno in uporabljeno posodo, ter jo do 14.30 ure vrnejo v kuhinjo.

1. ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

2. PRAVILNIK ŠOLSKE PREHRANE

3. PRIJAVNICA NA ŠOLSKO PREHRANO

4. POGODBA O NUDENJU PREHRAMBENIH OBROKOV

5. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA – SLIKE

6. JEDILNIKI – centralna šola in Livold / Kočevska Reka (so objavljeni na vrhu)

7. Snovi, ki povzročajo alergije

8. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE TER SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE MALICE IN KOSILA

9. Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

Vsi učenci na centralni in podružničnih šolah lahko prejmejo šolsko malico in kosilo. Kosilo lahko prejmejo vsi učenci, vključeni v oddelke podaljšanega bivanja. Zajtrk je na voljo le na matični šoli.

Cenik šolske prehrane

Mesečna cena je odvisna od števila dni pouka. Starši lahko v primeru bolezni ali druge odsotnosti otroka odjavijo naročilo pri administrativni delavki (na tel. št. 01/ 893 92 52) ali poslovni sekretarki šole (na tel. št. 01/ 893 92 50) ali po elektronski pošti (na naslov prehrana.osobrinzi@gmail.com) in sicer do 8.00 ure. V tem primeru začne veljati preklic naslednji dan. Cene prehrane se lahko med letom spreminjajo.

 

10. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE ŠOLSKE PREHRANE

POMEMBNA INFORMACIJA
Starše opozarjamo na 2. odstavek 141. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ:

141. člen
(subvencioniranje cene malice)

(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se od 1. septembra 2012 dodatna subvencija v višini 1/6 cene malice ukinja.
(2) Ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) je od 1. septembra 2012 do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec oziroma dijak, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana.

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) starši uveljavljajo pravico do subvencionirane malice na pristojnem Centru za socialno delo in ne več na šoli z vlogo, ki jo najdete na naslednji povezavi: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

11. SPREMEMBE – SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V PRORAČUNSKIH LETIH 2013 IN 2014 (z dnem 1. 2. 2013)

(Skupno 28.074 obiskov, današnjih obiskov 1)