OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI

Osnovna šola Ob Rinži je bila ustanovljena leta 1992 po razdelitvi OŠ Zbora odposlancev na tri samostojne šole. Septembra 2003 smo se vselili v dolgo pričakovano novo šolo v Mestnem logu, ki stoji na robu mesta sredi zelenega okolja.

Šola ima dve podružnični šoli in sicer v Livoldu in Kočevski Reki, ki ju obiskujejo učenci od 1. do 3. in od 1. do 4. razreda. V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 451 učencev na centralni šoli ter 30 učencev na obeh podružnicah, skupaj 28 oddelkov. Smo največja šola v občini Kočevje in naš šolski okoliš obsega široko, dokaj redko poseljeno področje s številnimi odročnimi kraji. Največja značilnost naše šole so torej učenci vozači, ki jih je dobra polovica.

Učenci naše šole se aktivno vključujejo v številne interesne dejavnosti, s katerimi se uspešno predstavljamo tudi v širši javnosti. Posebej naj omenim bogato knjižnično dejavnost, ki bistveno prispeva k širjenju bralne kulture. Odlikujemo se po izvrstnih kulturnih prireditvah, ki so postale že tradicionalne. To je vsakoletni Prešernov nagradni natečaj, kjer učenci sodelujejo s svojimi literarnimi, likovnimi in glasbenimi prispevki ter svoja dela predstavijo javnosti na zaključni prireditvi. Mlajši učenci se javnosti in staršem predstavijo vsako leto v marcu na prireditvi Pozdrav pomladi. Posebno doživetje pa je za učence Andersenova noč, ki jo učenci preživijo v knjižnici in ustvarjajo na izbrano temo. Lepe uspehe dosegajo učenci tudi na področju športa in plesa, z vidnimi dosežki na državni ravni pa se lahko pohvali šahovska ekipa. Aktivna je tudi skupnost učencev, ki se skupaj s krožkom Rdečega križa s svojim delom vključuje v širšo dobrodelno dejavnost in skrbi za dobro počutje učencev na naši šoli.

V preteklih letih smo pridobili naziva Kulturna šola in EKO šola, ki ga vsako leto ohranjamo s številnimi akcijami. Omeniti je potrebno tudi povezanost z okoljem, saj se pri svojih dejavnostih povezujemo z zunanjimi sodelavci, pa tudi starši se aktivno udeležujejo naših dejavnosti.

Delavci šole se trudimo slediti potrebam in interesom naših učencev, njihovih staršev in okolja ter pri šolskem delu in drugih aktivnostih doseči čim boljše učne in vzgojne uspehe.

V skladu z našo vizijo se trudimo postati šola, v kateri bi vsi učenci dosegali svojim sposobnostim primerne dosežke in primerno osnovo za nadaljnje življenje.

Ravnateljica: Darja Delač Felda
Pom. ravnateljice: Janja Murn
Vodja PŠ Kočevska Reka: Mirjana Šercer
Vodja PŠ Livold: Suzana Puš
Vodja šolske knjižnice: Breda Vilicer
Pedagoginja: Petra Poje
Psihologinja: Irena Lavrič Bambič
Logopedinja: Andrejka Mlekuž
Poslovna sekretarka: Maja Erjavec
Računovodja: Polona Debeljak
Knjigovodja: Marjana Palčič
Organizator šolske prehrane Laura Javoršek

Ustanovitelj: Občina Kočevje,
odgovorni delavec za osnovno šolstvo je Kristina Krkovič

Svet šole: Predstavniki ustanovitelja:
Urša Nemanič članica sveta
Betka Besal Rojc članica sveta
Marjan Levstik članica sveta
Predstavniki staršev:
Polona Irt Novak članica sveta
Jerca Mladenovič članica sveta
Andreja Vlašič Bižal članica sveta
Predstavniki delavcev šole:
Robert Golja predsednik sveta
Mateja Vidrih namestnica predsednika sveta
Helena Janež članica sveta
Bojan Marinč član sveta
Suzana Puš članica sveta

Strokovni organi šole: Učiteljski zbori:
Učiteljski zbor šole vodi ga ravnateljica
Oddelčni učiteljski zbori vodijo jih razredniki
Predmetni strokovni aktivi:
Jezikovno-umetnostno področje Ina Šerbec
Slovenski jezik Tinkara Hodnik
Tuji jeziki Andreja Jakovac
Družboslovno področje Irma Lovšin
Matematika, fizika in računalništvo Monika Zdravič Ožanič
Kemija, biologija, gospodinjstvo in naravoslovje Silva Vlašič
Likovna umetnost in tehnika s tehnologijo Robert Golja
Športno področje Špela Muha
Šah Robert Golja
1. razred Tanja Dovžan
2. razred Špelca Hribar
3. razred Urša Rauter
4. razred Mirjana Šercer
5. razred Tilen Štirn
Aktiv RaP Tanja Klepec
Aktiv ŠSS Lavrič Bambič Irena

Svet staršev: Predsednica sveta staršev Starc Lucija
Namestnica predsednika Košević Ana
1. A Mlakar Košir Tanja
1. B Verderber Vesna
1. KOČEVSKA REKA Smolič Marinka
1. LIVOLD Čavlovič Sanela
2. A Bartolme Mitja
2. B Mladenovič Jerca
2. C Rus Dragana
2. KOČEVSKA REKA Smolič Marinka
2. LIVOLD Čavlovič Sanela
3. A Bončina Špelič Tanja
3. B Šabić Mirjana
3. C Furlan Urška
3. KOČEVSKA REKA Šercer Martina
3. LIVOLD Štaudohar Barbara
4. A Mišič Laura
4. B Košević Ana
4. C Petrovič Viktorija
4. KOČEVSKA REKA Šercer Martina
5. A Barbara Kodrin
5. B Starič Melita
5. C Vuk Goran
6. A Šega Sanja
6. B Čajo Jasmina
6. C Tea Kordiš
7. A Simeunović Nenad
7. B Klepec Tanja
8. A Krkovič Kristina
8. B Stekić Aleš
8. C Drvarič Andreja
9. A Starc Lucija
9. B Šakonjić Amra

ODDELKI in RAZREDNIKI NA CENTRALNI ŠOLI

ODDELEK ŠT. UČENCEV RAZREDNIK
1. A 20 MATEJA VIDRIH, MAJA ŽAGAR
1. B 20 TANJA DOVŽAN, MOJCA BOC TURK
SKUPAJ 40
2. A 16 NEVENKA CETINSKI
2. B 17 MATEJA JASENC
2. C 17 ŠPELCA HRIBAR
SKUPAJ 50
3. A 15 URŠA RAUTER
3. B 12 PETRA PLOS
3. C 15 SAŠO BALOVSKI
SKUPAJ 42
4. A 19 VANJA GRIŠIN ŠERTELJ
4. B 19 NATAŠA MIKULIČ IVANC
4. C 18 PETRA VIDONI
SKUPAJ 56
5. A 19 KATJA ILC VIRANT
5. B 23 MELITA BERLAN
5. C 23 TILEN ŠTIRN
SKUPAJ 65
6. A 21 TONJA PRIMČIČ
6. B 22 ŠPELA MUHA
6. C 22 NEJA GRGORIČ
SKUPAJ 65
7. A 17 MONIKA ZDRAVIČ OŽANIČ
7. B 17 ROBERT GOLJA
SKUPAJ 34
8. A 17 HELENA JANEŽ
8. B 17 ANDREJA JAKOVAC
8. C 18 JURIJ BLAŽIČ
SKUPAJ 52
9. A 23 PETRA DEBELAK
9. B 24 BRANKA RAJNER
SKUPAJ 47
SKUPAJ 451 učencev na centralni šoli

ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ KOČEVSKA REKA

ODDELEK ŠTEV. UČ. RAZREDNIK
1. 2 JANA PUGELJ
2. 4 JANA PUGELJ
3. 2 MIRJANA ŠERCER
4. 4 MIRJANA ŠERCER
SKUPAJ 12 učencev na POŠ Kočevska Reka

ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ LIVOLD

ODDELEK ŠTEV. UČ. RAZREDNIK
1. 4 NATAŠA ŠKULJ
2. 8 NATAŠA ŠKULJ
3. 6 SUZANA PUŠ
SKUPAJ 18 učencev na POŠ Livold

Skupaj učencev: 481

(Skupno 1.158 obiskov, današnjih obiskov 1)