OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI

Osnovna šola Ob Rinži je bila ustanovljena leta 1992 po razdelitvi OŠ Zbora odposlancev na tri samostojne šole. Septembra 2003 smo se vselili v dolgo pričakovano novo šolo v Mestnem logu, ki stoji na robu mesta sredi zelenega okolja.

Šola ima dve podružnični šoli in sicer v Livoldu in Kočevski Reki, ki ju obiskujejo učenci od 1. do 3. in od 1. do 4. razreda. V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 452 učencev na centralni šoli ter 44 učencev na obeh podružnicah, skupaj 28 oddelkov. Smo največja šola v občini Kočevje in naš šolski okoliš obsega široko, dokaj redko poseljeno področje s številnimi odročnimi kraji. Največja značilnost naše šole so torej učenci vozači, ki jih je dobra polovica.

Učenci naše šole se aktivno vključujejo v številne interesne dejavnosti, s katerimi se uspešno predstavljamo tudi v širši javnosti. Posebej naj omenim bogato knjižnično dejavnost, ki bistveno prispeva k širjenju bralne kulture. Odlikujemo se po izvrstnih kulturnih prireditvah, ki so postale že tradicionalne. To je vsakoletni Prešernov nagradni natečaj, kjer učenci sodelujejo s svojimi literarnimi, likovnimi in glasbenimi prispevki ter svoja dela predstavijo javnosti na zaključni prireditvi. Mlajši učenci se javnosti in staršem predstavijo vsako leto v marcu na prireditvi Pozdrav pomladi. Posebno doživetje pa je za učence Andersenova noč, ki jo učenci preživijo v knjižnici in ustvarjajo na izbrano temo. Lepe uspehe dosegajo učenci tudi na področju športa in plesa, z vidnimi dosežki na državni ravni pa se lahko pohvali šahovska ekipa. Aktivna je tudi skupnost učencev, ki se skupaj s krožkom Rdečega križa s svojim delom vključuje v širšo dobrodelno dejavnost in skrbi za dobro počutje učencev na naši šoli.

V preteklih letih smo pridobili naziva Kulturna šola in EKO šola, ki ga vsako leto ohranjamo s številnimi akcijami. Omeniti je potrebno tudi povezanost z okoljem, saj se pri svojih dejavnostih povezujemo z zunanjimi sodelavci, pa tudi starši se aktivno udeležujejo naših dejavnosti.

Delavci šole se trudimo slediti potrebam in interesom naših učencev, njihovih staršev in okolja ter pri šolskem delu in drugih aktivnostih doseči čim boljše učne in vzgojne uspehe.

V skladu z našo vizijo se trudimo postati šola, v kateri bi vsi učenci dosegali svojim sposobnostim primerne dosežke in primerno osnovo za nadaljnje življenje.

Ravnateljica: Darja Delač Felda
Pom. ravnateljice: Janja Murn
Vodja PŠ Kočevska Reka: Mirjana Šercer
Vodja PŠ Livold: Suzana Puš
Vodja šolske knjižnice: Breda Vilicer
Pedagoginja: Petra Poje
Psihologinja: Irena Lavrič Bambič
Logopedinja: Andrejka Mlekuž
Poslovna sekretarka: Maja Erjavec
Računovodja: Polona Debeljak
Knjigovodja: Marjana Palčič
Organizator šolske prehrane Laura Javoršek

Ustanovitelj: Občina Kočevje,
odgovorni delavec za osnovno šolstvo je Kristina Krkovič

Svet šole: Predstavniki ustanovitelja:
Irena Vukan članica sveta
Betka Besal Rojc članica sveta
Petra Kersnič članica sveta
Predstavniki staršev:
Mateja Jalovec Klančar članica sveta
Tea Kordiš članica sveta
Petra Lunder članica sveta
Predstavniki delavcev šole:
Robert Golja namestnik predsednice sveta
Špelca Hribar članica sveta
Helena Janež predsednica sveta
Judita Kapš članica sveta
Suzana Puš članica sveta

Strokovni organi šole: Učiteljski zbori:
Učiteljski zbor šole vodi ga ravnateljica
Oddelčni učiteljski zbori vodijo jih razredniki
Predmetni strokovni aktivi:
Jezikovno-umetnostno področje Ina Šerbec
Slovenski jezik Petra Debelak
Tuji jeziki Andreja Jakovac
Družboslovno področje Miran Kač
Matematika, fizika in računalništvo Monika Zdravič Ožanič
Kemija, biologija, gospodinjstvo in naravoslovje Majda Maležič
Likovna umetnost in tehnika s tehnologijo Maja Zbašnik
Športno področje Jurij Blažič
Šah Robert Golja
1. razred Irena Latin
2. razred Mateja Jasenc
3. razred Urša Rauter
4. razred Mirjana Šercer
5. razred Katja Ilc Virant
Aktiv RaP Lada Obranovič
Aktiv ŠSS Lavrič Bambič Irena

Svet staršev:  
Predsednica sveta staršev Polona Irt Novak
Namestnica predsednika Lucija Starc
1. A Tina Lovšin
1. B Jerca Mladenovič
1. C Dragana Rus
1. KOČEVSKA REKA Polona Poje
1. LIVOLD Sanela Čavlović
2. A Tanja Bončina Špelič
2. B Goran Vuk
2. C Andreja Vlašič Bižal
2. KOČEVSKA REKA Polona Poje
2. LIVOLD Sanela Čavlović
3. A Nataša Pahulje
3. B Lidija Broz
3. C Viktorija Petrovič
3. KOČEVSKA REKA Valentina Pika Kovač
3. LIVOLD Sara Jakovac
4. A Barbara Kodrin
4. B Irena Latin
4. C Polona Irt Novak
4. KOČEVSKA REKA Valentina Pika Kovač
5. A Jasmina Čajo
5. B Petra Lunder
5. C Polona Vidič Hudobivnik
6. A Debby Hurwits
6. B Tanja Klepec
7. A Laura Lunder
7. B Tanja Lavrič
7. C Andreja Drvarič
8. A Lucija Starc
8. B Tea Kordiš
9. A Muhamed Delić
9. B Simona Novak

ODDELKI in RAZREDNIKI NA CENTRALNI ŠOLI

ODDELEK ŠT. UČENCEV RAZREDNIK
1. A 16 MARJA ŠOLAJA, MAJA ŽAGAR
1. B 17 TANJA DOVŽAN, MAJA ŽAGAR
1. C 17 JANA PUGELJ, MOJCA BOC TURK
SKUPAJ 50
2. A 15 NEVENKA CETINSKI
2. B 13 ŠPELCA HRIBAR
2. C 15 MATEJA JASENC
SKUPAJ 43
3. A 17 SAŠO BALOVSKI
3. B 17 URŠA RAUTER
3. C 18 NEJA IVETIČ
SKUPAJ 52
4. A 18 VANJA GRIŠIN ŠERTELJ
4. B 20 NATAŠA MIKULIČ IVANC
4. C 18 PETRA VIDONI
SKUPAJ 56
5. A 25 KATJA ILC VIRANT
5. B 20 MELITA BERLAN
5. C 24 TILEN ŠTIRN
SKUPAJ 69
6. A 18 MONIKA ZDRAVIČ OŽANIČ
6. B 17 ROBERT GOLJA
SKUPAJ 35
7. A 17 HELENA JANEŽ
7. B 17 ANDREJA JAKOVAC
7. C 18 JURIJ BLAŽIČ
SKUPAJ 52
8. A 24 PETRA DEBELAK
8. B 25 BRANKA RAJNER
SKUPAJ 49
9. A 22 SILVA VLAŠIČ
9. B 24 ŠPELA MUHA
SKUPAJ 46
SKUPAJ 452 učencev na centralni šoli

ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ KOČEVSKA REKA

ODDELEK ŠTEV. UČ. RAZREDNIK
1. 6 IRENA LATIN
2. 2 IRENA LATIN
3. 4 MIRJANA ŠERCER
4. 7 MIRJANA ŠERCER
SKUPAJ 19 učencev na POŠ Kočevska Reka

ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ LIVOLD

ODDELEK ŠTEV. UČ. RAZREDNIK
1. 10 NATAŠA ŠKULJ
2. 6 NATAŠA ŠKULJ
3. 9 SUZANA PUŠ
SKUPAJ 25 učencev na POŠ Livold

Skupaj učencev: 496

(Skupno 8.658 obiskov, današnjih obiskov 1)