Projekt Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa je nastal v partnerstvu z LAS Dolenjska in Bela krajina (vodilnim partnerjem), LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Krasa in Brkinov. V  projektu sodeluje 17 partnerjev,  od tega 7  ekoloških deležnikov iz vključenega projektnega območja, k sodelovanju pa je partnerstvo pritegnilo tudi LAG Čačak – Gornji Milanovac iz Srbije. Zlasti slednje je pomembno, saj gre za prenos dobre prakse in izmenjave izkušanj pri gojenju zelišč kot tudi izvajanju samih aktivnosti LAS.

Območje vključenih partnerjev LAS se v večjem delu nahaja znotraj Nature 2000, ki je primerno za gojenje zelišč. Projektno območje, sicer po pridelavi zelišč nekoliko zaostaja za SLO povprečjem, še vedno pa daje območje prednost pridelkom in aktivnostim, ki na manjših površinah dajejo večji zaslužek od običajnih kultur ali reje. Projekt je pripravljen z ambicijo,  da postane zeliščarstvo ena od vidnih kmetijskih panog, s poudarkom na ekološki pridelavi.

Znotraj projekta so predvidene naslednje skupne aktivnosti:

  • Obnova obstoječih prostorov za izboljšanje delovnih pogojev za izvajanje zeliščne dejavnosti, nakup profesionalne opreme za predelavo zelišč, ureditev zeliščnih vrtov za pridelavo zelišč.
  • Številni novi izdelki razviti v okviru projekta bodo prvič ponudeni na trgu partnerskih LAS in tudi širše (npr. ekološki ekstrakt iz ameriškega slamnika, ekološka tinktura iz bezga, bio zeliščni bomboni in lizalke, bio ekstrakt za prehranske izdelke za izparilnike, sladoled z zelišči, eko hrustki, itd.). Za nove proizvode bo pridobljen ekološki certifikat
  • Lokalni pridelovalci bodo na nekaterih območjih (npr. Zakladi Kočevske) lahko prvič dostopali do skupnih predelovalnih prostorov urejenih s pomočjo financiranja iz projekta, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarski razvoj območja
  • V sklopu revitalizacije kraške domačije bodo surovi in trenutno neuporabljeni prostori dobili novo zeliščno namembnost. Domačija bo kot primer dobre prakse na ogled obiskovalcem.
  • S pomočjo sofinanciranja bodo zasejane nove površine z ekološkimi zelišči z različno namembnostjo, tudi za zbiranje semenskega materiala, urejeni bodo v  učne in/ali oglede namene
  • Oblikovano bo podporno okolje za strokovno svetovanje in pomoč pri razvoju novih ekoloških  proizvodov zainteresiranih strani.
  • Na območju partnerskih LAS bo prvič vzpostavljeno mreženje med različnimi ekološkimi deležniki, vzpostavljena bo mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi
  • Premierno bodo na vseh območjih partnerskih LAS izvedene razne zeliščne motivacijske, animacijske, izobraževalne zeliščne delavnice, posveti, izobraževanja, ogledi dobrih praks itd.,
  • Pilotno bo izveden program z animacijo mladih z manj zmožnostmi za spoznavanje pridelave in predelave zelišč, v programu bodo dobili osnovna znanja o pridelavi zelišč, sušenju, pripravi zeliščnih mešanic, bolj zainteresirani pa bodo vključeni tudi višje oblike predelave zelišč

Celotna vrednost projekta znaša:            509.305,29 EUR.

Višina sofinanciranja projekta:                 384.613,54 EUR

Zaključek projekta:                                     25.10.2024

 

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)