OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI

Osnovna šola Ob Rinži je bila ustanovljena leta 1992 po razdelitvi OŠ Zbora odposlancev na tri samostojne šole. Septembra 2003 smo se vselili v dolgo pričakovano novo šolo v Mestnem logu, ki stoji na robu mesta sredi zelenega okolja.

Šola ima dve podružnični šoli in sicer v Livoldu in Kočevski Reki, ki ju obiskujejo učenci od 1. do 3. in od 1. do 4. razreda. V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 438 učencev na centralni šoli ter 38 učencev na obeh podružnicah, skupaj 25 oddelkov. Smo največja šola v občini Kočevje in naš šolski okoliš obsega široko, dokaj redko poseljeno področje s številnimi odročnimi kraji. Največja značilnost naše šole so torej učenci vozači, ki jih je dobra polovica.

Učenci naše šole se aktivno vključujejo v številne interesne dejavnosti, s katerimi se uspešno predstavljamo tudi v širši javnosti. Posebej naj omenim bogato knjižnično dejavnost, ki bistveno prispeva k širjenju bralne kulture. Odlikujemo se po izvrstnih kulturnih prireditvah, ki so postale že tradicionalne. To je vsakoletni Prešernov nagradni natečaj, kjer učenci sodelujejo s svojimi literarnimi, likovnimi in glasbenimi prispevki ter svoja dela predstavijo javnosti na zaključni prireditvi. Mlajši učenci se javnosti in staršem predstavijo vsako leto v marcu na prireditvi Pozdrav pomladi. Posebno doživetje pa je za učence Andersenova noč, ki jo učenci preživijo v knjižnici in ustvarjajo na izbrano temo. Lepe uspehe dosegajo učenci tudi na področju športa in plesa, z vidnimi dosežki na državni ravni pa se lahko pohvali šahovska ekipa. Aktivna je tudi skupnost učencev, ki se skupaj s krožkom Rdečega križa s svojim delom vključuje v širšo dobrodelno dejavnost in skrbi za dobro počutje učencev na naši šoli.

V preteklih letih smo pridobili naziva Kulturna šola in EKO šola, ki ga vsako leto ohranjamo s številnimi akcijami. Omeniti je potrebno tudi povezanost z okoljem, saj se pri svojih dejavnostih povezujemo z zunanjimi sodelavci, pa tudi starši se aktivno udeležujejo naših dejavnosti.

Delavci šole se trudimo slediti potrebam in interesom naših učencev, njihovih staršev in okolja ter pri šolskem delu in drugih aktivnostih doseči čim boljše učne in vzgojne uspehe.

V skladu z našo vizijo se trudimo postati šola, v kateri bi vsi učenci dosegali svojim sposobnostim primerne dosežke in primerno osnovo za nadaljnje življenje.

 

Ravnateljica: Darja Delač Felda
Pom. ravnateljice: Janja Murn
Vodja PŠ Kočevska Reka: Mirjana Šercer
Vodja PŠ Livold: Suzana Puš
Vodja šolske knjižnice: Breda Vilicer
Pedagoginja: Petra Poje
Psihologinja: Irena Lavrič Bambič
Logopedinja: Andrejka Mlekuž
Poslovna sekretarka: Maja Erjavec
Računovodja: Polona Debeljak
Knjigovodja: Marjana Palčič
Organizator šolske prehrane Laura Javoršek

 

Ustanovitelj: Občina Kočevje,
odgovorni delavec za osnovno šolstvo je Kristina Krkovič

 

Svet šole: Predstavniki ustanovitelja:
Irena Vukan članica sveta
Betka Besal Rojc članica sveta
Petra Kersnič članica sveta
Predstavniki staršev:
Mateja Jalovec Klančar članica sveta
Tea Kordiš članica sveta
Petra Lunder članica sveta
Predstavniki delavcev šole:
Robert Golja namestnik predsednice sveta
Špelca Hribar članica sveta
Helena Janež predsednica sveta
Judita Kapš članica sveta
Suzana Puš članica sveta

 

Strokovni organi šole: Učiteljski zbori:
Učiteljski zbor šole vodi ga ravnateljica
Oddelčni učiteljski zbori vodijo jih razredniki
Predmetni strokovni aktivi:
Jezikovno-umetnostno področje Mateja Podlesnik
Slovenski jezik Petra Debelak
Tuji jeziki Andreja Jakovac
Družboslovno področje Irma Lovšin
Matematika, fizika in računalništvo Monika Zdravič Ožanič
Kemija, biologija, gospodinjstvo in naravoslovje Majda Maležič
Likovna umetnost in tehnika s tehnologijo Robert Golja
Športno področje Špela Vovko
Šah Tomaž Cokan 
1. razred Marja Šolaja
2. razred Petra Vidoni
3. razred Suzana Puš
4. razred Mirjana Šercer
5. razred Urša Rauter
Aktiv RaP Mojca Boc Turk
Aktiv ŠSS Lavrič Bambič Irena

 

Svet staršev:  
Predsednik sveta staršev Polona Irt Novak
Namestnica predsednika Emina Budimlić
1. A Nataša Pahulje
1. B Anja Novak
1. C Viktorija Petrovič
1. KOČEVSKA REKA Marijana Miličević
1. LIVOLD Natalija Gorjup
2. A Janja Šabić
2. B Mojca Jerman
2. C Polona Irt Novak
2. KOČEVSKA REKA Polonca Poje
2. LIVOLD Natalija Gorjup
3. A Tanja Bončina Špelič
3. B Jerca Mladenović
3. C Boštjan Pipan
3. KOČEVSKA REKA Marijana Miličević
3. LIVOLD Jasmina Čajo
4. A Debby Hurwits
4. B Klavdija Kaučič
4. KOČEVSKA REKA Polonca Poje
5. A Andreja Drvarič
5. B Tanja Lavrič
5. C Katja Lazar
6. A Lucija Starc
6. B Tea Kordiš
7. A Muhamed Delić
7. B Simona Novak
8. A Nataša Curl
8. B Samira Ključanin
9. A Rok Rade
9. B Emina Budimlić

 

 

ODDELKI in RAZREDNIKI NA CENTRALNI ŠOLI

ODDELEK ŠT. UČENCEV RAZREDNIK
1. A 17 MARJA ŠOLAJA, MOJCA BOC TURK
1. B 18 ŠPELCA HRIBAR, MAJA ŽAGAR
1. C 18 TANJA DOVŽAN, KATJA TOMC ZOBEC
SKUPAJ 53
2. A 18 MATEJA JASENC
2. B 18 PETRA VIDONI
2. C 16 NEVENKA CETINSKI
SKUPAJ 52
3. A 20 PETRA PLOS
3. B 20 MATEJA VIDRIH
3. C 17 NATAŠA MIKULIČ IVANC
SKUPAJ 57
4. A 19 MARIJA BRUNER
4. B 19 SAŠO BALOVSKI
SKUPAJ 38
5. A 18 MELITA BERLAN
5. B 19 URŠA RAUTER
5. C 18 NINA MAROLT
SKUPAJ 55
6. A 24 MATEJA PODLESNIK
6. B 24 BRANKA RAJNER
SKUPAJ 48
7. A 25 SILVA VLAŠIČ
7. B 26 ŠPELA VOVKO
SKUPAJ 51
8. A 21 MONIKA ZDRAVIČ OŽANIČ
8. B 20 ROBERT GOLJA
SKUPAJ 41
9. A 22 JURIJ BLAŽIČ
9. B 22 LAURA JAVORŠEK
SKUPAJ 44
SKUPAJ 439 učencev na centralni šoli

 

ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ KOČEVSKA REKA

ODDELEK ŠTEV. UČ. RAZREDNIK
1. 5 MIRJANA ŠERCER
2. 7 IRENA LATIN
3. 3 MIRJANA ŠERCER
4. 1 IRENA LATIN
SKUPAJ 16 učencev na POŠ Kočevska Reka

 

ODDELKI in RAZREDNIKI NA POŠ LIVOLD

ODDELEK ŠTEV. UČ. RAZREDNIK
1. 9 NATAŠA ŠKULJ
2. 7 NATAŠA ŠKULJ
3. 13 SUZANA PUŠ
SKUPAJ 29 učencev na POŠ Livold

Skupaj učencev: 484

 

(Skupno 1,569 obiskov, današnjih obiskov 1)