V skladu z Zakonom o OŠ morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili 6 let.

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu – na matični šoli.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš :
– obvezno vpišete otroka pri nas,
– na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 1. marca.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vpis poteka v mesecu februarju, v pisarni šolske psihologinje na centralni šoli ter na podružničnih šolah v zbornici šole.

Prosimo vas, da razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali varstvo po pouku (podaljšano bivanje), saj moramo glede števila oddelkov pridobiti odobritev Ministrstva za šolstvo.

 

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo

V skladu s 45., 46. in 47. členom Zakona o osnovni šoli ravnateljica šole imenuje komisijo za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Člani komisije so:

Šolska psihologinja Irena Lavrič Bambič, vzgojiteljica iz vrtca in zdravnica iz šolskega dispanzerja Zdravstvenega doma Kočevje.

Naloga komisije je, da na predlog staršev ali zdravstvene službe – ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. O ugotovitvah komisije morajo biti obveščeni starši najmanj tri mesece pred začetkom pouka.

Koordinatorica na šoli: Irena Lavrič Bambič, šolska psihologinja

(Skupno 1.521 obiskov, današnjih obiskov 1)