Letni delovni načrt šole

Katalog informacij javnega značaja

 

Vzgojni načrt s prilogami

Požarni red in načrt

 

Izjava o varnosti

Poslovnik – svet šole

Načrt varnih šolskih poti 2017